English version

 
DK-ONLINE_icon-MM
Hoc-phi_icon-MM
Chinh-sach-uu-dai_icon-MM
Thong-tin-giang-vien_icon-MM
Thong-tin-hoc-vien_icon-MM
Cam-nhan-hoc-vien_icon-MM
Lich-hoc_icon-MM

 

.....

 

VietnamMarcom-MM-21516 (78)

VietnamMarcom-MM-21516 (77)

VietnamMarcom-MM-21516 (70)

VietnamMarcom-MM-21516 (75)

VietnamMarcom-MM-21516 (63)

VietnamMarcom-MM-21516 (76)

VietnamMarcom-MM-21516 (69)

VietnamMarcom-MM-21516 (68)

VietnamMarcom-MM-21516 (67)

VietnamMarcom-MM-21516 (61)

VietnamMarcom-MM-21516 (60)

VietnamMarcom-MM-21516 (62)

VietnamMarcom-MM-21516 (59)

Vietnam PK 09 KL

Tiep thi hinh anh Vietnam (18)

Vietnammarcom-Marketingconference (21)

Tư duy chiến lược cạnh tranh - HTV

Vietnam Marketing Conference

Nghi thức khai mạc Hội thảo - Triển lãm các Giải pháp Tiếp Thị Cộng Đồng

VietnamMarcom VMC2009 (44)

Vietnammarcom-Thebigshow (36)

.

 

 

Khóa học Marketing Manager, khai giảng khóa 68 ngày 28/06/2016, học vào các tối T3,5,7 và khóa 69 ngày 06/07/2016, học vào tối 2,4,6.


CÁC BẠN HỌC VIÊN THÂN MẾN,
 

Khóa học Marketing Manager là chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị chuyên sâu định hướng thị trường và người tiêu dùng thông qua các tình huống,  bài tập thực tế, thảo luận nhóm, dự án .. Khoá học được thiết kế nhằm giúp cho người học:

 • Trang bị một nền tảng kiến thức hiện đại về quản trị tiếp thị trong kỷ nguyên số, cập nhật với sự phát triển của khu vực và thế giới nhưng có tính ứng dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
 • Xây dựng các chính sách tiếp thị cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, thị trường và đối thủ
 • Trang bị các kỹ năng, kiến thức xây dựng một kế hoạch marketing tiếp thị thực hành hiệu quả .
 • Nắm vững các quy trình xây dựng kế hoạch tiếp thị cho một sản phẩm mới.
 • Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế để hội nhập, rèn luyện trở thành một Nhà tiếp thị chuyên nghiệp
 • Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM cùng sự tư vấn, hỗ trợ thông tin của các công ty, tổ chức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.


Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.

 

Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

 

DHKTlogo footer

 

 

 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GỒM 8 HỌC PHẦN CHÍNHHỌC PHẦN 1: CẠNH TRANH TIẾP THỊ 2016 - ASEAN ECONOMICS COMMUNITY ( AEC )
Environment of Marketing

 

TÓM TẮT NỘI DUNG: Khi thị trường trở nên toàn cầu hóa, và hiệp định AEC chính thức có hiệu lực, một nhà tiếp thị phải luôn hoạch định các giải pháp dựa trên thách thức cạnh tranh trong một nguồn lực giới hạn, với khả năng sáng tạo liên tục các nhu cầu và sản phẩm mới. Nội dung này cung cấp cho học viên các công cụ, mô hình phân tích hệ thống và hoàn chỉnh để hiểu biết môi trường cạnh tranh tiếp thị nhằm giúp ra quyết định tối ưu.


CÁC BÀI GIẢNG và TÀI LIỆU THAM KHẢO :


- Tinh hoa tiếp thị thực hành 
  The elite of marketing in action 

- Think New Asean  - Tiếp thị thời khủng hoảng
  Marketing in turbulent time


- Những xu hướng mới trong tiếp thị và bài học cho nhà quản trị Marketing Manager
  The new wave & trends of marketing and case study

- Chiến lược và mô hình kinh doanh 
  Business model & strategy 

- Mô hình quản trị tiếp thị và những bài học thực tiễn tại Việt Nam
  Marketing management and case study

- Chân dung và vai trò của Marketing Manager
  Marketing manager roles and potraits

 

 

Marketing-3.0

 

HỌC PHẦN 2:  NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHO MARKETING MANAGER
Market Research Apply for Marketing manager

 

TÓM TẮT NỘI DUNG: Khi mọi cuộc cạnh tranh chỉ nhằm liên tục tạo những giải pháp thỏa mãn nhu cầu thị trường và vượt lên trên đối thủ, thì sự hiểu biết về những gì diễn ra trên thị trường có căn cơ luôn cần thiết cho mọi quyết định marketing. Nội dung này, chuyên sâu những ứng dụng cần thiết và toàn diện cho mọi quyết định, từ phân khúc, khám phá nhu cầu và đánh giá tâm lý tiêu dùng, tiếp sau là đánh giá sức khỏe thương hiệu trên tổng thể cạnh tranh, trước khi ra quyết định các chương trình tiếp thị tích hợp.


CÁC BÀI GIẢNG:

- Phân tích hành vi tiêu dùng và tình huống nghiên cứu
  Consumer behavior analysis and case study

- Ứng dụng nghiên cứu phân khúc trong marketing
  Segmentation research apply for marketing

- Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu trong tiếp thị
  Target consumer and market profiles for marketing plan

- Nghiên cứu và phân tích tâm lý tiêu dùng
  Psychology consumer research

- Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng
  Consumer insight research

- Ứng dụng nghiên cứu thị trường ra quyết định về quảng cáo.
  Applying market research on advertising

 

 

Marketing innovation


 HỌC PHẦN 3: SÁNG TẠO TRONG TIẾP THỊ
Creativity in marketing

 

TÓM TẮT NỘI DUNG: Theo Peter F. Drucker, "kinh doanh chỉ có 2 chức năng chủ yếu: marketing và sáng tạo". Hơn bao giờ hết, sáng tạo lại trở thành vũ khí cho mọi cuộc cạnh tranh tiếp thị: sáng tạo giúp tiên phong và dẫn dắt thị trường, và sáng tạo giúp chúng ta giải quyết các cạnh tranh theo một cách độc đáo nhất. Nội dung phần này cung cấp mô hình suy nghĩ sáng tạo trong tư duy, trong phát triển sản phẩm và trong đổi mới các giải pháp tiếp thị cho Marketing Manager.


CÁC BÀI GIẢNG:

- Kỹ năng suy nghĩ sáng tạo
  Creative thinking

- Ý tưởng sản phẩm mới tình huống nghiên cứu
  Product concept and case study

- Ý tưởng sản phẩm mới và đánh giá ý tưởng
  Product concept and concept test

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
  New product development process

- Xây dựng kế hoạch tung sản phẩm mới
  Launching new brand planning

- Sáng tạo trong tiếp thị và tình huống nghiên cứu
  Marketing innovation and case study 

Strategic marketing


 


HỌC PHẦN 4: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TIẾP THỊ
Marketing Strategy

 

TÓM TẮT NỘI DUNG: Chiến lược tiếp thị là nền tảng dẫn dắt hành động trong tiếp thị, dựa trên ưu thế cạnh tranh mà mỗi doanh nghiệp có, chiến lược tiếp thị sẽ xác định đâu là thị trường và phân khúc mà thương hiệu cần tập trung, và giải pháp tập trung như thế nào giúp nhanh chóng đạt được mục tiêu. Nội dung phần này còn bàn rộng những tình huống biết "tấn công", "phòng thủ" và thậm chí "rút lui" khỏi thị trường trong từng bối cảnh cụ thể.
 
 

CÁC BÀI GIẢNG:

- Tư duy chiến lược trong tiếp thị và tình huống nghiên cứu
  Strategic thinking in marketing and case study

- Chiến lược tiếp thị thực hành và tình huống nghiên cứu
  Marketing strategy theory and case study

- Thực hành nhóm: hoạch định chiến lược tiếp thị
  Marketing strategy theory and case study

- Chiến lược định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
  Positioning of product and case study

- Thực hành nhóm: Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm
  Positioning of product strategy 

Marketing For Men


 


HỌC PHẦN 5: HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH TIẾP THỊ THỰC HÀNH
Marketing plan in action

 

TÓM TẮT NỘI DUNG:  Là học phần quan trọng nhất cho Marketing Manager, nội dung học phần này là kết quả từ những nội dung trước được chuyển thành những hành động cụ thể trong sản phẩm, định giá, hoạch định phân phối bán hàng, và đặc biệt là hoạch định chương trình IMC (integrated marketing communication) cho kế hoạch trong một năm của thương hiệu.


CÁC BÀI GIẢNG:

- Chiến lược sản phẩm và tình huống nghiên cứu
  Product Strategy and case study

- Thực hành nhóm: Hoạch định chiến lược sản phẩm
  Product development Strategy

- Chiến lược định giá sản phẩm và tình huống nghiên cứu
  Pricing strategy and case study

- Thực hành nhóm: Định giá sản phẩm
  Pricing strategy and case study

- Chiến lược phân phối và tình huống nghiên cứu
  Distribution strategy and case study

- Thực hành nhóm: Xây dựng kế hoạch phân phối
  Building distribution strategy

- Trade marketing và tình huống nghiên cứu
  Trade marketing and case study

- Thảo luận tình huống: hoạch định chương trình trade marketing
  Trade marketing plan

- Xây dựng các mối quan hệ khách hàng
  Customer relationship management

- Thực hành nhóm: Xây dựng chương trình khách hàng trung thành
  Customer loyalty program

- Xây dựng chiến dịch quảng cáo tổng lực và tình huống nghiên cứu
  Integrated Marketing communication plan and case study

- Thảo luận tình huống về IMC.
  Integrated marketing communication plan and case study

- Ngân sách tiếp thị và tình huống nghiên cứu
  Marketing budget and case study

- Xây dựng chiến lược khuyến mãi
  Sales promotion strategy and case study

- Kế hoạch marketing thực hành và tình huống nghiên cứu - Tung sản phẩm mới, tái định vị, làm mới 1 thương hiệu
  Marketing planning in practice and case study

- Thực hành nhóm : Xây dựng kế hoạch tiếp thị
  Building marketing plan in practice


 
HỌC PHẦN 6: QUẢN TRỊ TIẾP THỊ TRONG TOÀN CẦU HÓA
Marketing Management in globolization market

 

TÓM TẮT NỘI DUNG: Là một học phần bổ trợ và có tính xu hướng cao, nội dung tập trung vào những công cụ, những phương thức tiếp thị cho những ngành và loại hình chuyên biệt. Học phần này thiết kế nhằm giúp cho một Marketing Manager tăng cường khả năng vận dụng tối đa và linh hoạt những công cụ mình có, bên cạnh đó, cũng nhằm hướng nghiệp những học viên sử dụng marketing linh hoạt nhất trong điều kiện của mình.


CÁC BÀI GIẢNG:

- 22 quy luật bất biến trong tiếp thị
  22 immutable laws of marketing

- Ứng dụng PR trong marketing
  PR and marketing application

- Tiếp thị truyền miệng
  Word of mouth marketing

- Tiếp thị trực tiếp
  Direct marketing

- Tiếp thị trong kỹ nguyên số
  Digital marketing

- Tiếp thị du kích và ứng dụng
  Guerilla marketing

- Tiếp thị theo hệ thống B-2-B
  B-2-B marketing

- Đo lường hiệu quả hoạt động Marketing
  Marketing and Brand auditsBranded marketing service

 HỌC PHẦN 7: HỌC VIÊN LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THEO NHÓM
Project for graduation

Học viên sẽ làm theo nhóm và dưới sự hướng dẫn từ Nhà trường

 

Yêu cầu học viên: Đây là nội dung bắt buộc cho tất cả các học viên theo học chương trình Marketing Manager, nội dung đề tài là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể. Học viên sẽ được chia nhóm, lựa chọn một thương hiệu hay công ty mà học viên quan tâm, từ đó dưới sự hướng dẫn về phương pháp, nhóm sinh viên sẽ tiến hành làm việc nhóm và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của nhà trường và Giảng viên. Kết quả đề tài ngoài việc đảm bảo nguyên tắc tốt nghiệp theo chuẩn chung, nó còn là cơ sở để học viên hoàn thiện mình khi bảo vệ trước hội đồng giám khảo.HỌC PHẦN 8: HỌC PHẦN TỰ HỌC TỪ TÀI LIỆU & SÁCH GIÁO TRÌNHNHÀ TRƯỜNG SẼ CUNG CẤP: TRÊN CD ROM THEO LỚP HỌC

 • 50 mẫu về hoạch định Marketing Plan cho các lĩnh vực ngành nghề

 • Nội dung tài liệu về quản trị marketing

 • Nội dung về các công trình nghiên cứu, bài báo và các lý luận khác

 • Bộ tài liệu Hội Nghị Tập Trung và Khác Biệt ( Vietnam Marketing Conference )

 


CÙNG RẤT NHIỀU TÀI LIỆU HAY, MỚI THAM KHẢO CHO KHÓA HỌC TRONG THƯ VIỆN VIETNAMMARCOM

 

Rethinking Marketing, Chiến lược cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh, Marketing In Asia, Marketing Quốc Tế, Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại, Business Model, Chuỗi Cung Ứng, Insights – AMA, Marketing News AMA.

Tranh hợp hay lý thuyết trò chơi trong kinh doanh, Strategic marketing problems; case and comments, The New Positioning, Brand Portfolio Strategy, The New Strategic Brand Management, Strategic Management and Competitive Ad Vantage – Concepts and cases, Marketing management; an Asian casebook.

Marketing hiện đại - kinh nghiệm toàn cầu, Making Strategy Work – Leading Effective Execution and Change, Asian Branding- A Great Way to Fly, Bí quyết thành công 100 thương hiệu hàng đầu thế giới.

Sự thật về những thất bại trong tiếp thị sản phẩm, Sự thật về 100 thương hiệu thất bại lớn nhất qua mọi thời đại, Strategic Advertising Campaigns, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations…

Ban Tổ Chức có thể điều chỉnh đôi chút về các chuyên đề giảng, trình tự lịch học và danh sách khách mời.

Khi thay đổi Ban Tổ Chức sẽ thông báo chi tiết đến Anh/Chị học viên.

 

PGS. TS LÊ TẤN BỬU
Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing
Đại Học Kinh Tế TP.HCM


THẦY TRẦN HOÀNG
Chủ tịch VietnamMarcom

THẦY TRẦN NGỌC DŨNG
Tiến Sĩ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường
CEO, INTAGE Research
(Japan)

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA
 Academic Program Director
 Ncs Ts. ĐH Kinh Tế TP.HCM

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI
CMO, AKZO NOBEL VN
(Diageo, ICP, Dumex, Unilever VN
)

THẦY VÕ THANH VIỆT
National Sales Manager, Electrolux VN
(Saigon Coopmart, Ajinomoto, Gilet)

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG
Thạc sĩ, Chủ Nhiệm Bộ Môn Marketing
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

THẦY VŨ QUỐC CHINH
Thạc sĩ chuyên ngành Marketing Sales Paris.
Giảng viên ĐH Kinh Tế TP.HCM

CÔ ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG
NCS Tiến sĩ
(Dentsu VN, VAC, DaiIchiLai, Hoàn Mỹ
)

CÔ TINA ĐỖ
MSc, Strategic Planning Director
(Nestle VN, Edge Marketing BBDO,Golden
Saatchi & Saatchi VN)

THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH
TS. MBA, Sales Director, DAN
(Mercedex, Huyndai, KIA)

THẦY PHẠM VIỆT ANH
MBA, Chủ Tịch Left Brain Connectors
(Dentsu, Cowan, Bates 141)

CÔ LÊ PHƯƠNG PHƯƠNG
MBA, Nguyên Giám đốc tiếp thị và đối ngoại
(ANZ Bank, BP Việt Nam, Pepsi VN, TUV...)

THẦY NGUYỄN THÀNH
Thạc sĩ - Chuyên gia tiếp thị thương hiệu
(Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

CÔ TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG
Chuyên gia Tiếp Thị & Định giá
(Nestle, Lafarge Boral - Gypsum VN
)

THẦY NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT
 MBA, CEO Global Elite Consulting Corp

CÔ PHẠM HOA LÀI
Nhà Báo, Chuyên gia Social Media
CEO Plan A Group

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA
MBA - Senior Manager
(BELL, Pepsi, Dumex, Lavie VN)

THẦY NGUYỄN XUÂN NHẬT HUY
MBA, CEO, Hit Advertising
(Kodak , Saatchi, Procter & Gamble VN)

THẦY PHÙNG VĂN CHÍ HÙNG
Giám đốc A.I.D.A, Dược sĩ
(Boeringer, Kiddy Pharmaton)      

CÔ TRẦN LIÊN PHƯƠNG
Giám đốc nghiên cứu, Asia Insight
(Nguyên Research Director, TNS VN, Epinion)

THẦY ĐỖ CAO NGUYÊN
Founder, Giám đốc sáng tạo Cliper CI
 (Dentsu, Chuo Senko VN, Darcy)

THẦY BÙI HỮU ĐẠI NHÃ
Associate Director
(Intage Vietnam, FTA Research)

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG
Giám đốc Sales Budweiser
(NISSIN - Japan, Cocacola - LOreal VN)

CÔ ĐẶNG TÚ ANH 
Executive Director - Saigon Life Style
(GUCCI, Sheraton, NewWorld Hotel)

THẦY ĐẶNG HẢI NAM
Thạc Sĩ Marketing và Quản Lý Quốc Tế, 
Reading University, UK 
Business Models 

CÔ TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN
Thạc Sĩ Marketing và Quản Lý Quốc Tế,
Reading University, UK
 
Business Models

THẦY HUỲNH VĂN HÒA HIỆP
 MBA, Former Senior National Sales Manager (Philips Light VN, Johnson &Johnson, Coca- Cola)

 

Học Viên VietnamMarcom

 

 

 

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 


  Login Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.