English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc bán hàng Budweiser Việt Nam.

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc kinh doanh và bán hàng toàn quốc

  • Nguyên Giám đốc kinh doanh toàn quốc NISSIN Foods Japan
  • Giám đốc Kinh Doanh Toàn Quốc (Sales & Trade Marketing) Loreal Viet Nam
  • National Sales Manager Cocacola Vietnam 
  • Từng làm việc tại Budweiser Việt Nam.

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022