English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN TRẦN QUANG

Chủ tịch & CEO FutureOne. Chuyên gia tư vấn tiếp thị thương hiệu. Tốt nghiệp ngành Marketing tại đại học Texas, Austin, Hoa Kỳ

THẦY NGUYỄN TRẦN QUANG

Chủ tịch & CEO FutureOne
Chuyên gia tư vấn tiếp thị thương hiệu.
Tốt nghiệp ngành Marketing tại đại học Texas, Austin, Hoa Kỳ,  từng đảm nhiệm các chức vụ như giám đốc Marketing công ty Hennessy và Johnny Walker tại Việt Nam, Trung Nguyen Coffee, Kodak, Triumpt...
Cố vấn Shark Tank.

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022