English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN VŨ NHẤT HUY

Senior Copywriter - Công ty Masan Consumer". Thầy đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông tiếp thị.

THẦY NGUYỄN VŨ NHẤT HUY

Senior Copywriter - Công ty Masan Consumer

"Hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông tiếp thị. Đã từng viết lời quảng cáo, sáng tạo cho những công ty, tập đoàn, thương hiệu như: Abbott, Vinamilk, MobiFone, Nokia, Unilever, Friso, HSBC, Ford, Chinsu..."

 

 

 



  Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.
oldschoolko
free instagram followers
ko cuce