English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ ĐINH MỘNG

COO (GĐ Vận hành) tại VietGuys-Mobile Marketing Solutions
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại European University, Thụy Sỹ


CÔ ĐINH MỘNG KHA

COO (GĐ Vận hành) tại VietGuys-Mobile Marketing Solutions

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại European University, Thụy Sỹ
Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Global Leadership Academy - Malaysia và VietnamMarcom

- Tổng Thư ký Công ty Cổ Phần Tập Đoàn OMOM
- Thành viên HĐQT công ty An Sinh Việt Nam
- Trưởng ban Tư Vấn và Quản trị DN tại HH Xây Dựng Đất Việt
- Trưởng ban điều phối Hiệp hội cựu sinh viên European University, Thụy Sỹ

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021