English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN ANH QUÂN

Chief of DigiMarCom Projects
Đã thực hiện nhiều dự án thông tin, tri thức, websites, Digital Marketing trong và ngoài nước.

 

 

THẦY TRẦN ANH QUÂN

Đã thực hiện nhiều dự án thông tin, tri thức, websites, Digital Marketing trong và ngoài nước.
Am hiểu việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, platform khác nhau để kiến tạo, tối ưu các giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.
Hiện đang theo học và làm việc tại Canada để cập nhật chuyên sâu về mảng công nghệ MarCom Ecosystem.

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.