English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY PHẠM VIỆT ANH
Nhà sáng lập Left Brain Connectors, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về Ý tưởng thương hiệu.Nguyên Senior Account Director, Business Development Director Cowan, Dentsu, Ogilvy Vietnam
 
 

 

 

THẦY PHẠM VIỆT ANH

Chủ Tịch Left Brain Connectors

Kinh nghiệm làm việc: Công tác liên tục trong ngành truyền thông thương hiệu từ năm 1999.
Nhà sáng lập Left Brain Connectors, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về Ý tưởng thương hiệu.Nguyên Senior Account Director, Business Development Director, Business Director – Cowan Vietnam. Dentsu Inc, Bates Worldwide Advertising...

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021