English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY DƯƠNG THÀNH TRUYỀN

Nguyên là Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất Bản Trẻ. Thầy có hơn 23 năm kinh nghiệm giảng dạy về Kỹ năng giao tiếp bằng lời, Thông điệp quảng cáo, kỹ năng thuyết trình.

 

THẦY DƯƠNG THÀNH TRUYỀN 

Nguyên là Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất Bản Trẻ.

Thầy có hơn 23 năm kinh nghiệm giảng dạy về Kỹ năng giao tiếp bằng lời, Thông điệp quảng cáo, kỹ năng thuyết trình.

Hơn 25 năm hoạt động Đoàn Đội, công tác thanh niên và phát triển cộng đồng.

Nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ 
 
 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022