English version
 
Hình ảnh chuỗi sự kiện The Big Show tổ chức thường niên nhằm giới thiệu những ý tưởng, giải pháp sáng tạo tiêu biểu của ngành quảng cáo Việt Nam.
 

 


Digi Marcom Library
  Login Copyright © 2001 VietnamMarcom. All rights reserved.