Thứ Hai, 21/09/2020, 06:12 (GMT+07)
English version
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
"Chân dung" người tiêu dùng
 

 

Chân dung người tiêu dùng hiện nay tương đối dễ dàng nhận biết, quan điềm và nhu cầu của họ thường khác nhau rất nhiều giữa nam và nữ. Đặc biệt trong lĩnh vực tiêu chí chọn công việc, đa số thường đặt tính chất và sự an toàn của công việc lên trên vấn đề thu nhập.

Sau đây là những số liệu thống kê thú vị khi khảo sát một nhóm 2.000 người trong độ tuổi từ 25 đến 65, 50% là nam.


Nguồn: nhuongquyenvietnam.com  Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.
Portugal Golden Visa luxurylearningcenter Golden Visa