Thứ Tư, 01/04/2020, 23:27 (GMT+07)
English version
 


 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Các 'ông lớn' hàng tiêu dùng vẫn lãi cao
 

 

 

Dù tình hình kinh tế chung khó khăn, các doanh nghiệp lớn ngành hàng tiêu dùng như Vinamilk, Kinh Đô, Vinacafé… vẫn lãi cao, vượt mức của năm 2011.

Các ông lớn hàng tiêu dùng vẫn lãi cao
Đến thời điểm này, nhiều công ty hàng tiêu dùng niêm yết trên sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quí IV cũng như cả năm 2012. Và báo cáo tài chính (chưa soát xét) của các doanh nghiệp lớn ngành hàng này cho thấy kết quả khả quan.
 
Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), trong quí IV, doanh thu bán hàng và cung cấp lên tới 7.238,9 tỷ đồng, tăng gần 1.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 18%). Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này theo đó đạt mức 1.639,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1.034,3 tỷ đồng của quí IV/2011.
 
Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế quí IV tăng 58,55% so với cùng kỳ là do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng khi doanh thu bán ra của công ty tăng 17,54%. Đồng thời, thu nhập khác cũng tăng từ việc nhận các khoản hỗ trợ của các nhà cung cấp, ở mức 159 tỷ đồng.
 
Tính lũy kế cả năm 2012, doanh nghiệp này đạt doanh thu bán hàng 27.337 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế do đó lên mức 5.785,8 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với năm 2011 và vượt kế hoạch năm đã đề ra trước đó hơn 20%.
 
Trong khi đó, một doanh nghiệp lớn khác là Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, công ty chủ sở hữu thương hiệu cà phê hòa tan Vinacafé cũng đã có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong năm 2012. Đây là năm doanh nghiệp này hoạt động dưới sự kiểm soát của Tập đoàn Masan, cổ đông sở hữu hơn 51% cổ phần.
 
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ do Vinacafé Biên Hòa công bố, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quí IV đã tăng 55% so với cùng kỳ lên mức 728,3 tỷ đồng, đẩy lợi nhuận sau thuế của quí này lên 151,6 tỷ, tăng hơn 210% cùng kỳ.
 
Lũy kế cả năm 2012, Vinacafé Biên Hòa đạt doanh thu bán hàng 2.141,7 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế của cả năm đạt 303,8 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2011, vượt chỉ tiêu 300 tỷ đồng mà đại hội đồng cổ đông đề ra.
 
Ở ngành bánh kẹo, Kinh Đô cũng công bố lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 đạt 528 tỷ đồng, tăng 53% so với năm ngoái. Kết quả này có được từ nhiều yếu tố: hiệu quả hoạt động tốt, chi phí lãi vay giảm dù doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ tăng 1,1%. Trừ thuế, đơn vị này đạt mức lợi nhuận hơn 398 tỷ đồng, tăng 42,8% so với năm 2011. Theo Kinh Đô, có được kết quả trên chủ yếu là do đơn vị này tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là thực phẩm.
 
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.