Blackberry đã từng thống trị thế giới trong lĩnh vực smartphone trong một thời gian dài. Nhưng với những thách thức gần đây từ IPhone & Android, tương lai là Windows Phone đang dần đẩy BlackBerry đi sau trên thị trường smartphone. Liệu BB10 có giúp BlackBerry vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất này hay BlackBerry sẽ trở lên lỗi thời? 
 
Có lẽ là không, dưới đây là 16 sự kiện thú vị về BlackBerry sẽ giúp chúng ta biết thêm về BlackBerry.
 
[Infographic] BlackBerry -
Theo GenK