Thứ Năm, 02/04/2020, 12:49 (GMT+07)
English version
 


 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
10 thị trường mới nổi thu hút nhiều nhà đầu tư nhất
 

 

Tốc độ tăng GDP dự kiến, lạm phát, nợ công... là những tiêu chí quan trọng được Bloomberg sử dụng để đánh giá mức độ tiềm năng của các thị trường mới nổi.

1. Trung Quốc

10 thị trường mới nổi thu hút nhiều nhà đầu tư nhất
Tổng điểm đánh giá: 77,5

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 45,9%

Tỷ lệ lạm phát: 3,0%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 14,9%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 91

2. Hàn Quốc

Tổng điểm đánh giá: 67,4

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 22,9%

Tỷ lệ lạm phát: 2,9%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 27,3%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 8

3. Thái Lan

Tổng điểm đánh giá: 58,7

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 25,9%

Tỷ lệ lạm phát: 2,7%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 49,4%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 18

4. Peru

Tổng điểm đánh giá: 58,1

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 27,4%

Tỷ lệ lạm phát: 2,1%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 17,2%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 43

5. Cộng hòa Czech

Tổng điểm đánh giá: 53,8

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 21,1%

Tỷ lệ lạm phát: 2,0%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 45,5%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 65

6. Malaysia

Tổng điểm đánh giá: 51,4

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 21,8%

Tỷ lệ lạm phát: 2,5%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 54,6%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 12

7. Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng điểm đánh giá: 51,0

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 21,2%

Tỷ lệ lạm phát: 5,4%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 36,3%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 71

8. Chile

Tổng điểm đánh giá: 50,8

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 24,2%

Tỷ lệ lạm phát: 3,0%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 12,9%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 37

9. Nga

Tổng điểm đánh giá: 49,9

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 26,6%

Tỷ lệ lạm phát: 6,5%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 11,6%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 112

10. Indonesia

Tổng điểm đánh giá: 49,1

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 31,3%

Tỷ lệ lạm phát: 4,6%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 20,0%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 128


Nguồn: VNEXPRESS  Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.