English version
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 


 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng
 
10 thị trường mới nổi thu hút nhiều nhà đầu tư nhất
 

 

Tốc độ tăng GDP dự kiến, lạm phát, nợ công... là những tiêu chí quan trọng được Bloomberg sử dụng để đánh giá mức độ tiềm năng của các thị trường mới nổi.

1. Trung Quốc

10 thị trường mới nổi thu hút nhiều nhà đầu tư nhất
Tổng điểm đánh giá: 77,5

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 45,9%

Tỷ lệ lạm phát: 3,0%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 14,9%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 91

2. Hàn Quốc

Tổng điểm đánh giá: 67,4

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 22,9%

Tỷ lệ lạm phát: 2,9%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 27,3%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 8

3. Thái Lan

Tổng điểm đánh giá: 58,7

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 25,9%

Tỷ lệ lạm phát: 2,7%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 49,4%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 18

4. Peru

Tổng điểm đánh giá: 58,1

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 27,4%

Tỷ lệ lạm phát: 2,1%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 17,2%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 43

5. Cộng hòa Czech

Tổng điểm đánh giá: 53,8

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 21,1%

Tỷ lệ lạm phát: 2,0%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 45,5%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 65

6. Malaysia

Tổng điểm đánh giá: 51,4

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 21,8%

Tỷ lệ lạm phát: 2,5%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 54,6%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 12

7. Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng điểm đánh giá: 51,0

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 21,2%

Tỷ lệ lạm phát: 5,4%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 36,3%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 71

8. Chile

Tổng điểm đánh giá: 50,8

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 24,2%

Tỷ lệ lạm phát: 3,0%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 12,9%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 37

9. Nga

Tổng điểm đánh giá: 49,9

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 26,6%

Tỷ lệ lạm phát: 6,5%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 11,6%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 112

10. Indonesia

Tổng điểm đánh giá: 49,1

Tăng trưởng GDP dự báo giai đoạn 2013-2017: 31,3%

Tỷ lệ lạm phát: 4,6%

Tỷ lệ nợ công của chính phủ trên GDP: 20,0%

Xếp hạng khả năng phát triển kinh doanh: 128


Nguồn: VNEXPRESS
 

 


 

Thư Viện Chuyên Khảo Công nghệ Quảng Cáo ra đời vào tháng 4 năm 2001 với hơn 500 đầu sách tài liệu quý. 
Và liên tục trong 18 năm qua, một loạt các dự án tri thức, thư viện chuyên khảo tiếp tục được phát triển như Marcom World,
Thư viện video MarcomBest,  Marcom Books, 
DigiMarcom, Trung Tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp thị Nông sản, Tiếp thị Điểm đến... 
cùng việc kết nối liên tục với các sự kiện quốc tế như  NewYork Advertising Festivals, Festival Quảng Cáo Sáng tạo Châu Á (Adfest), AdAsia, DigiAsia...

 


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.