English version
 
 HỌC VIÊN VIETNAMMARCOM ĐẾN TỪ CÁC CÔNG TY, TỔ CHỨC

HỌC VIÊN ĐẾN TỪ CÁC NGÂN HÀNG
   
HỌC VIÊN ĐẾN TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

   
       
HỌC VIÊN ĐẾN TỪ CÁC CÔNG TY TIẾP THỊ QUẢNG CÁO
HỌC VIÊN ĐẾN TỪ CÁC BÁO, ĐÀI
     

 

 

 

 


 

Thư Viện Chuyên Khảo Công nghệ Quảng Cáo ra đời vào tháng 4 năm 2001 với hơn 500 đầu sách tài liệu quý. 
Và liên tục trong 18 năm qua, một loạt các dự án tri thức, thư viện chuyên khảo tiếp tục được phát triển như Marcom World,
Thư viện video MarcomBest,  Marcom Books, 
DigiMarcom, Trung Tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp thị Nông sản, Tiếp thị Điểm đến... 
cùng việc kết nối liên tục với các sự kiện quốc tế như  NewYork Advertising Festivals, Festival Quảng Cáo Sáng tạo Châu Á (Adfest), AdAsia, DigiAsia...

 


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.