English version

 

 

Khóa học Marketing Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

84

10/06/2019

Tối T2,4,6

Đọc thêm

Khóa học Digital Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

76

23/04/2019

Tối T3,5,7

Đọc thêm

Khóa học Chuyên Viên Quảng Cáo

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

73

12/06/2019

Tối T2,4,6

Đọc thêm

Khóa học Brand Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

57

10/05/2019

Tối T2,4,6

 

Đọc thêm

Khóa học Sales Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

55

 06/06/2019

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học Event Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

47

11/06/2019

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học CopyWriter

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

38

15/06/2019

Sáng T7, CN

 

Đọc thêm

Khóa học Strategic Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

06

Liên hệ

Nguyên ngày T7

 

Đọc thêm

Khóa học Tiếp Thị - Bán Hàng Địa Ốc

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

10

Liên hệ

Thứ 7, CN

 

Đọc thêm

Khóa học Business Marketing Strategy

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

2018

Liên hệ

Tối 3,5

 

Đọc thêm

 

 

 

 

 https://www.vietnammarcom.edu.vn/D%E1%BB%B1%C3%A1n/DigiMarcomWorld/tabid/1168/Default.aspx


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.