Chủ Nhật, 28/11/2021, 11:41 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Brand Personality: Cá tính thương hiệu
 

 

Cá tính thương hiệu là cách mà thương hiệu thể hiện qua cách tuyên ngôn cũng như hành động. Điều này có nghĩa là việc truyền tải cá tính của con người vào một thương hiệu nhằm để tạo sự khác biệt.

Brand Color (Màu sắc Thương hiệu)

Một màu hoặc một bảng màu cụ thể được sử dụng nhất quán trong tất cả tài liệu truyền thông của thương hiệu nhằm thể hiện thương hiệu.

Brand Format (Mẫu Định dạng Thương hiệu)

Một “công thức” hình ảnh được các nhà thiết kế sử dụng để sắp xếp một cách nhất quán những yếu tố đồ họa cho tất cả các hình thức truyền thông của thương hiệu, ví dụ như nội dung văn bản, tiêu đề, tựa đề, lời chú thích, ảnh chụp, hình vẽ minh họa, biểu đồ, các yếu tố trang trí.

Brand Typeface (Kiểu chữ Thương hiệu)

Một bộ kiểu chữ cụ thể, thường bao gồm các dáng chữ thường, chữ thường in nghiêng, chữ in đậmchữ đậm in nghiêng, hoặc một cặp đôi gồm hai bộ kiểu chữ nhưng ít khi nhiều hơn nữa. Những kiểu chữ này được sử dụng nhất quán cho tất cả các nội dung văn bản, tiêu đề, lời chú thích và những diễn đạt khác bằng ngôn ngữ viết trong tất cả các tài liệu truyền thông của thương hiệu nhằm thể hiện thương hiệu.

Branded House (Họ Thương hiệu)

Tập hợp các sản phẩm hoặc dịch vụ được nhận diện với cùng một thương hiệu mẹ duy nhất. Xem mục Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu.Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021