Thứ Bảy, 16/10/2021, 07:22 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Tầm nhìn - Sứ mạng Tổng Công ty Bến Thành.
 

 

Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìn
Phát triển Tổng công ty thành một tập đoàn kinh tế mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động đa ngành, với phương thức chủ đạo là đầu tư tài chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cùng tham gia; lợi ích thu được từ xã hội được dùng để phát triển các phúc lợi xã hội; quan tâm phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.

Mục tiêu
Hoạt động của Tổng Công ty Bến Thành nhằm mục đích mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng hoàn hảo, nâng cao uy tín thương hiệu và đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững của Tổng Công ty Bến  Thành.Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021