Thứ Hai, 26/09/2022, 00:52 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Công ty cổ phần Đồng Tâm
Tầm nhìn và sứ mệnh

Với kinh nghiệm và uy tín trên thương trường, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để duy trì và chiếm lĩnh thị phần trong nước, phát triển trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành sản xuất vật liệu xây dựng – trang trí nội thất.

Đồng Tâm sẽ đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản như: phát triển khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng nhà để kinh doanh... với nhiều kế hoạch đầu tư lớn.

Các dự án đã và đang triển khai sẽ đảm bảo kế hoạch lợi nhuận cho Công ty từ năm 2011 đến năm 2012. Các dự án lớn sắp triển khai sẽ mang về lợi nhuận tăng thêm cho Công ty kể từ năm 2013 trở đi.

Công ty cũng tiến hành liên doanh, liên kết với các đối tác khác để khai thác những lợi thế và ưu điểm của các bên trên tinh thần hợp tác và cùng nhau phát triển.

Đồng Tâm lấy lĩnh vực sản xuất và kinh doanh truyền thống là vật liệu xây dựng – trang trí nội thất làm nền tảng phát triển cho toàn hệ thống, tạo thế đứng vững chắc để Công ty phát triển sang các lĩnh vực khác. 

 
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022