Thứ Hai, 26/09/2022, 01:23 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Rollout – Share of Voice - Target Market

Rollout – Mở rộng thị trường : Quá trình công ty giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới sang những thị trường khác nhau hoặc những phân khúc khách hàng khác nhau.

Share of Voice – Tương quan truyền thông : Thể hiện tương quan giữa những khoản chi tiêu dành cho truyền thông của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Target Market – Thị trường mục tiêu : Phân khúc thị trường hay nhóm khách hàng mà công ty nhắm đến đề phục vụ, là định hướng của các hoạt động maketing.
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022