Thứ Hai, 26/09/2022, 00:52 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Selective Media – Service Brand

Selective Media – Truyền thông có chọn lọc : Khác với Mass Media, Truyền thông có chọn lọc chỉ nhắm tới một nhóm đối tượng nhỏ và riêng biệt, những nhóm khách hàng cá biệt được phân chia theo yêu tố địa lý, nhân khẩu học, thông tin tâm lý (hay còn gọi là truyển thông mục tiêu), ví dụ như các phương thức truyền thông áp dụng riêng cho các cá nhân có thu nhập 10.000USD/ tháng trở lên.

Service Brand – Thương hiệu dịch vụ : Một sản phẩm chứa đựng những giá trị vô hình. "Dịch vụ là cái bạn mua bán nhưng lại khộng thể chạm vào được" (Theo tạp chí The Economist). Về khía cạnh này thì, dịch vụ là cái bạn làm cho một ai đó hay một lời cam kết bạn sẽ mang nó đến cho họ.
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022