Chủ Nhật, 25/09/2022, 11:08 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Trademark – Trademark Infringement

Trademark – Bản quyền thương mại : Những dấu hiệu đã đăng kí dùng đề nhận biết và phân biệt sản phẩm, dịch vụ so với những sản phẩm cùng loại và được luật pháp bảo vệ.

Trademark Infringement – Đánh cắp bản quyền : Việc một doanh nghiệp sử dụng một cách bất hợp pháp những bản quyền thương mại đã được đăng ký, hoặc có những điểm tương đồng với bản quyền đã đăng kí.
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022